Wesprzyj Program Greenways

  Oferta Sponsorska Programu Zielone Szlaki - Greenways

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska realizuje i rozwija Program Zielone Szlaki - Greenways dzięki dotacjom pozyskiwanym z funduszy polskich i międzynarodowych, programów pomocowych oraz wparciu finansowemu i rzeczowemu firm, organizacji i osób prywatnych.

FUNDUSZ ROZWOJOWY GREENWAYS

Fundusz Rozwojowy Greenways powstał w celu gromadzenia środków finansowych na wspieranie i promocję zielonych szlaków, a także upowszechnianie koncepcji turystyki zrównoważonej, zwłaszcza ekoturystyki i turystyki dziedzictwa.

Zachęcamy do wpłat na Fundusz Rozwojowy Greenways (sub-konto Fundacji Partnerstwo dla Środowiska):

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Bank DnB NORD Polska S.A

49 1370 1372 0000 1706 4951 5403

 

SPONSORZY STRATEGICZNI

Zapraszamy firmy do wspierania realizacji Programu w charakterze Sponsorów Strategicznych Programu Greenways oraz Sponsorów Szlaków należących do sieci greenways. W szczególności liczymy na współpracę i wsparcie ze strony firm, które traktują priorytetowo ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego, które same są przykładem najlepszych praktyk i chcą się dzielić swoim doświadczeniem w celu motywowania innych firmy do podejmowania działań na rzecz środowiska.

Sponsor wspiera realizację idei greenways, dzięki czemu jego firma przyczynia się do realizacji głównych celów programu jakimi są: rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska i zrównoważonego transportu, promocja zdrowego stylu życia oraz aktywizacja lokalnej gospodarki przy poszanowaniu zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Przynajmniej połowa otrzymanych środków od Sponsora jest przeznaczana na wspieranie lokalnych projektów na zielonych szlakach - greenways poprzez konkurs małych dotacji.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

WESPRZYJ STYPENDIUM "PARKI DLA ŻYCIA" IM. JERZEGO SAWICKIEGO!

Aby upamiętnić wkład w ochronę polskiej przyrody niedawno zmarłego Jerzego Sawickiego, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska postanowiła ustanowić Stypendium „Parki dla życia" im. Jerzego Sawickiego.

Serdecznie zapraszamy organizacje, instytucje, uczelnie i osoby prywatne do wpłat na Fundusz „Parki dla Życia" im. Jerzego Sawickiego, który będzie administrowany przez Fundację Fundusz Partnerstwa. Stypendium jest skierowane do studentów z całej Polski, wszystkich uczelni i kierunków, którzy przystępują do napisania pracy magisterskiej związanej z tematyką ochrony przyrody szeroko opisanej w dokumencie „Parki dla życia - Program działań na rzecz terenów chronionych w Europie" ogłoszonego przez Światową Unię Ochrony Przyrody IUCN w 1994 roku.

 

Dochczasowi Darczyńcy Programu Zielone Szlaki - Greenways w Polsce w latach 2001-2006:

Fundacje:

 • The Rockefeller Brothers Fund
 • The German Marshall Fund of the US
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • Deutsche Bundesstiftung Umwelt
 • The Sendzimir Foundation
 • Trust for Mutual Understanding
 • The Atlantic Philanthropies
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Trust for Civil Society in Central and East Europe
 • Fundacja DOENa

Instytucje publiczne:

 • Komisja Europejska – DG-Environment
 • Ministerstwo Gospodarki RP
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • Ambasada USA w Polsce
 • Europejski Fundusz Społeczny w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Miasto Kraków

Firmy:

 • Toyota Motor Europe (Fund for Europe)

Kalendarz


Znajdź nas na:

facebookyou tube


Sieć Greenways


Filmy

Zielonkowski Zielony Szlak

Darczyńcy

                    

Partnerzy

Environmental Partnership for Sustainable Development Fundacja Fundusz Partnerstwa   Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie   Województwo Małopolskie  Miasto Kraków    European Greenways AssociationAmbasada Stanów Zjednoczonych Ameryki  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze                 

www.csrinfo.org

Partnerzy Strategiczni

Media